Odaberite najbolje za sebe i svoje najdraže! Kvaliteta je uvijek na prvom mjestu.

Svi proizvodi dostupni u našim trgovinama moraju zadovoljavati određene standarde kvalitete. Zato u Pleteninama Špenko pazimo na provjeru sigurnosti, uporabljivosti i kvalitete ovisno u kategoriji proizvoda.

OCS certifikatom – Standardom za sadržaj organskih mješavina materijala, koji se koristi za sve neprehrambene proizvode i sadrži minimalno 5 % organske tvari, osiguravamo da se autentičnost i količina materijala uvijek provjerava u finalnom proizvodu.

Za RWS certifikat – Standard s odgovornošću za podrijetlo vune posebno je važno da u Pleteninama Špenko odgovorno i pažljivo biramo vunu s certificiranih farmi koje osiguravaju fizičku i psihičku dobrobit životinja tijekom cijelog životnog ciklusa.

Certifikatom RCS – Standard reciklaže brinemo o prirodi i poštujemo okoliš, tako su naši proizvodi izrađeni od recikliranih materijala čime se smanjuju različiti utjecaji na okoliš u smislu emisije CO2 i potrošnje prirodnih sirovina, vode i energije.

Probajte našu kvalitetu

Gdje nabaviti našu kvalitetnu pleteninu?